Tre exempel på lyckade digitala samverkansprojekt

Nyheten publicerad: 23 okt 2017

På ESV-dagen den 10 oktober presenterades tre exempel på lyckade digitala samverkansprojekt i staten: Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden.  Läs mer om framgångsfaktorerna i den andra artikeln i en serie om behovsdriven utveckling från Ekonomistyrningeverket.

På ESV-dagen den 10 oktober presenterades tre exempel på lyckade digitala samverkansprojekt i staten: Hallå konsument, Digisam och Efterlevandeguiden. Viktiga framgångsfaktorer i projekten har varit en gemensam målbild och att förstå målgruppernas behov, med samhällsnyttan som ledstjärna.

Läs hela artikeln:

Utgå från målgruppens behov vid digitala samverkansprojektlänk till annan webbplats

Tidigare artikel:

Från behovsdriven utveckling till nyttorealisering – en översiktlänk till annan webbplats

eSams vägledning:

eSams vägledning Behovsdriven utveckling

54.196.26.1